Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
Din varukorg
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

Fri frakt

Fraktrabatt

- € 0

Lägg till rabattkod
Ingen kupongkod har angivits

Summa

€ 0

COMMITMENT TO ACCESSIBILITY
adidas Headphones - Commitment to Accessibility

ÅTAGANDE OM TILLGÄNGLIGHET

En av våra grundtankar är att alla i vår gemenskap ska ha en plats här, oavsett teknik eller förmåga. Med den grundtanken som bas arbetar vi för att upprätthålla en digital upplevelse som är tillgänglig för alla. I detta syfte arbetar vi aktivt för att säkerställa att våra digitala kanaler i huvudsak överensstämmer med Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines), som har tagits fram av World Wide Web Consortium – det internationella standardiseringsorganet för digital tillgänglighet. Detta arbete inkluderar att

• Regelbundet granska våra webbsidor och digitala kanaler för att hitta tekniska fel som skulle kunna hindra åtkomst;

• Bibehålla flera olika metoder och kanaler för att ta kontakt, där användare kan rapportera tekniska problem som de upplever;

• ta itu med problem när de upptäcks eller rapporteras.

Tillgänglighet är ett viktigt mål mot vilket vi alltid aktivt strävar. Tillsammans är vi säkra på att vi kan uppnå det. Om du stöter på problem med åtkomsten till våra digitala kanaler, meddela oss på accessibility@adidasheadphones.com


Senast uppdaterad 2021-11-08.