Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
Din varukorg
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

€ 16.99

Fraktrabatt

- € 0

Lägg till rabattkod
Ingen kupongkod har angivits

Summa

€ 0

Fri frakt från
3-4 business days
Leveranser
DHL Economy
Kostnad
€16.99
Leveranstid
2 - 7 business days.
3-4 business days
Free Shipping From
€169
Leveranser
DHL Express
Kostnad
€29.99
Leveranstid
2 - 7 business days.
1 business day
Returvillkor
Självklart kan du returnera din adidas Headphones-produkt om du är missnöjd. Vi erbjuder alla våra kunder 30 dagars retur.

Om du som kund utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att returnera varan. Vi kommer att återbetala kostnaden för varan.

Läs om våra köpvillkor här.
Säkra betalningar
Din säkerhet är viktig för oss. Alla transaktioner på denna sida genomförs av Adyen, en säker metod för onlinebetalningar som krypterar dina kortuppgifter hos en säker värd.

Adyen uppfyller kraven hos PCI level 1 (den högsta nivån) och övervakas av Trustwave, som verkar som ASV (Approved Scanning Vendor) och QSA (Qualified Security Assessor) för Payment Card Industry Security Standards Council.
Läs om våra köpvillkor här.
GLOBAL WARRANTY
adidas Headphones - Global Warranty

GLOBAL GARANTI

Denna begränsade ettårsgaranti (”garantin”) är en garanti som tillhandahålls frivilligt av Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sverige, eller dess rättsinnehavare, (“”Zound Industries”), för varje produkt (”produkten”) som säljs via webbplatsen [adidasheadphones.se] (”webbplatsen”).

Alla referenser häri till ”dig” eller ”din” avser konsumenten som köper produkten/produkterna från webbplatsen.

Garantin gäller utöver, och inte istället för, rättigheterna enligt konsumentlagen och konsumenter har rätt att välja om de vill ta service på garantin eller i enlighet med de rättigheter som du har som konsument. För ytterligare information om konsumentlagstiftning, kontakta din lokala konsumentorganisation

 

FÖLJANDE OMFATTAS AV GARANTIN

Garantin gäller inte för: a) produkter som har köpts via andra kanaler än webbplatsen; b) problem som inträffar mer än ett (1) år efter ursprungligt inköpsdatum av produkten från Zound Industries via webbplatsen; c) förbrukningsartiklar, som batterier eller skyddsbeläggningar; d) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast; e) skada orsakad av externa orsaker, inklusive men inte begränsat till olyckor, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätskor eller eld; f) skada orsakad av att produkten använts på annat sätt än i enlighet med de publicerade riktlinjerna från Zound Industries för produkten, inklusive produktens bruksanvisning, tekniska specifikationer, osv. (observera att du inte får öppna eller demontera produkten på något annat sätt än det som uttryckligen anges i produktens bruksanvisning); g) produkter som har modifierats eller för h) defekter orsakade av normalt slitage eller annat som är normalt med tanke på produktens ålder.

 

FÖLJANDE OMFATTAS INTE AV GARANTIN

Garantin gäller inte för: a) produkter som har köpts via andra kanaler än webbplatsen; b) problem som inträffar mer än ett (1) år efter ursprungligt inköpsdatum av produkten från Zound Industries via webbplatsen; c) förbrukningsartiklar, som batterier eller skyddsbeläggningar; d) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast; e) skada orsakad av externa orsaker, inklusive men inte begränsat till olyckor, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätskor eller eld; f) skada orsakad av att produkten använts på annat sätt än i enlighet med de publicerade riktlinjerna från Zound Industries för produkten, inklusive produktens bruksanvisning, tekniska specifikationer, osv. (observera att du inte får öppna eller demontera produkten på något annat sätt än det som uttryckligen anges i produktens bruksanvisning); g) produkter som har modifierats eller för h) defekter orsakade av normalt slitage eller annat som är normalt med tanke på produktens ålder.

Observera att enbart Zound Industries eller ett auktoriserat servicecenter som har utsetts av Zound Industries (”ett Zound Industries ASC”) kan utföra service på produkten. Garantin upphävs om reparation eller försök till reparation har gjorts av någon annan än ett Zound Industries ASC.

Vidare gäller garantin inte för någon annan hårdvaruprodukt än produkten som omfattas av garantin. Se tillämpliga licensavtal för mer information om dina rättigheter och skyldigheter gällande användning av eventuell programvara.

Zound Industries har inget ansvar för återbetalningar, anspråk och/eller skador i de fall garantin inte gäller. För ansvarsbegränsning, se nedan.

 

VAD HÄNDER I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK?

Om du skickar in ett giltigt garantianspråk under garantin kommer Zound Industries efter eget gottfinnande att göra något av följande:

(a) Reparera Byta ut din produkt mot en produkt som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig och som har satts samman av nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga nya delar i fråga om prestanda och tillförlitlighet.

(b)refund your purchase price in exchange for the return of your Product.

(c)  återbetala ditt inköpspris i utbyte mot den returnerade produkten.

När en produkt eller en del av produkten ersätts eller om återbetalning tillhandahålls, blir alla eventuella ersättningsdelar din egendom och de ersatta eller återbetalda delarna Zound Industries egendom. En reparerad eller utbytt produkt ersätter antingen den ursprungliga produkten i enlighet med kvarstående garanti, eller omfattas av en garantiperiod på nittio (90) dagar från bytes- eller reparationsdatumet, beroende på vilket som ger längst garanti för dig.

 

PRODUKTER MED KAPACITET ATT LAGRA DATA OCH SÄKERHETSKOPIERING

Det som anges nedan är viktigt för produkter med kapacitet att lagra data.

För att skydda innehåll som lagras i produkten, som programvara, data och annan information, och för att skydda mot driftsfel bör du regelbundet säkerhetskopiera informationen på produktens lagringsmedium.

Innan du lämnar in din produkt för service under garantin bör du göra säkerhetskopior av den information som finns lagrad på din produkts lagringsenhet eftersom sådana lagringsenheter kan raderas, bytas ut eller formateras om under garantiservicen. Du kommer även att bli ombedd att radera alla personuppgifter och, om produkten ska levereras eller skickas till Zound Industries eller till ett Zound Industries ASC, att tillhandahålla alla systemnycklar eller lösenord för att ge tillräcklig, kostnadsfri och säker åtkomst till din produkt.

Efter utförd garantiservice kommer din produkt (eller en utbytesprodukt) att returneras till dig med dess originalkonfiguration och tillämpliga uppgraderingar. Zound Industries kan komma att installera systemuppgraderingar för programvaror som en del av garantiservicen som förhindrar att produkten återställs till en tidigare version av systemprogramvaran. De tredjepartsprogram som finns installerade på produkten kanske inte är kompatibla med eller inte fungerar med produkten, som ett resultat av uppgraderingen av systemets programvara. Varken Zound Industries eller något av dess Zound Industries ASC är ansvariga för återställning eller ominstallation av programvara, data och information.

Om du inte äger produkten måste du inhämta ägarens godkännande innan du begär garantiservice.

 

GARANTISERVICE

För information relaterad till garantiservicen bör du kontakta Zound Industries per e-post på adressen som anges på webbplatsen.

Om du inte har någon internetåtkomst eller om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter att du har kontaktat Zound Industries och följt de mottagna instruktionerna bör du kontakta Zound Industris via andra kontaktsätt eller kontakta ett lokala Zound Industries ASC (Zound Industries kan komma att tillhandahålla information om var du kan hitta ett sådant Zound Industries ASC) och du kommer att få hjälp att fastställa huruvida produkten kräver service eller inte och få information om garantiservicens alternativ, i enlighet med det som anges nedan.

Innan du mottar garantiservice kan du behöva visa upp ett bevis på inköpsuppgifter, tillhandahålla uppgifter för att diagnosticera potentiella problem med din produkt och följa procedurer och instruktioner för att få ta del av garantiservicen, såsom att följa instruktioner för paketering och leverans av produkten i enlighet med den insändningstjänst som beskrivs nedan.

Zound Industries kommer, efter eget omdöme och beroende på enskilda omständigheter, att tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

Inlämningstjänst. Zound Industries kan komma att begära att du returnerar din produkt till Zound Industries ASC. Efter garantiservicen, kan du komma att motta en avisering om produkten från ditt Zound Industries ASC eller så skickas produkten direkt till dig.

Insändningstjänst.Om Zound Industries väljer att tillhandahålla sin tjänst genom insändning kommer Zound Industries att skicka en förbetald fraktsedel till dig, så att du kan skicka in din produkt till ett Zound Industries ASC. Observera att du måste tillhandahålla eget paketeringsmaterial och produktens förpackning måste uppfylla de specifikationer som anges av det relevanta fraktbolaget. Efter garantiservicen kommer produkten att skickas tillbaka till dig.

Självbetjäningstjänst.  Under DIY service Zound Industries will provide you with a replacement product, part or accessory with instructions for replacement. For the DIY service, Zound Industries may require return of the replaced product, part or accessory, and Zound Industries may therefore require a credit card authorization in an amount corresponding to the price of the replacement product, part or accessory, as security for such return. If you follow the request and return the replaced product, part or accessory, Zound Industries will cancel the credit card authorization. If you fail to follow the request Zound Industries reserves the right to charge your credit card for the authorized amount. Note: Zound Industries is not responsible for any costs, including labour costs, you incur relating to the DIY service.

Tjänsteutbudet kan vara begränsat om den begärda tjänsten omfattar ett land som inte är det ursprungliga landet där produkten köptes. Om tjänsten för produkten inte finns tillgänglig i ett sådant land kan du kontakta Zound Industries för att få information om relaterade tjänster och eventuella extraavgifter för frakt och hantering innan servicen kan utföras. Du kan ta del av service i ett land som inte är ursprungslandet för inköp av produkten, men i sådana fall ansvarar du för alla tullavgifter, all moms och andra relaterande skatter. Du ansvarar även för att följa alla import- och exportlagar och tillämpliga regler.

 

Begränsning av ansvar

A) Hela avtalet:

Förutom de obligatoriska konsumentlagar som du har rätt till, kommer alla garantier, villkor och andra bestämmelser som inte anges i garantin att exkluderas från garantin. Som ett resultat av detta, kommer den här garantin att vara din exklusiva garanti och ersätta alla andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Vissa länder kanske inte tillåter garantibegränsningar eller garantiperiod, -villkor och/eller hur länge underförstådda villkor gäller. I dessa fall, kommer sådana garantier endast att gälla i den utsträckning och under den tid som krävs av lagen och begränsas till garantiperioden, om tillämpligt under en sådan lag.

B) Disclaimer in relation to data:

Zound Industries does not warrant, represent or undertake that it will be able to repair or replace any Product under the Warranty without risk to and / or loss of information and / or data stored on the Product.

C) Ansvarsbegränsning:

Zound Industries ska inte i något fall ansvara för

  1. någon förlust eller skada relaterad till defekter i produktmaterial eller -utförande;

  2. någon förlust som inte har orsakats av Zound Industries har överträtt garantin;;

  3. ågon förlust eller skada som inte, vid tillfället för köp av produkten, var en rimligt förutsägbar konsekvens av Zound Industries överträdelse av garantin; eller

  4. förluster relaterade till någon verksamhet som tillhör dig, någon vinstförlust, dataförlust eller förlust till affärsmöjlighet.

Denna ansvarsbegränsning för garantin ska inte gälla vid (i) dödsfall eller personskada; (ii) bedrägeri eller bedräglig förvrängning; eller (iii) något annat ansvar som inte kan begränsas eller exkluderas till följd av lagen.

 

DATASKYDD OCH INTEGRITET

Om service utförs under denna garanti ger du Zound Industries (som personuppgiftsansvarig) och tillämpligt Zound Industries ASC (som personuppgiftsbiträde) rätten att lagra, använda och behandla uppgifter om din garantiservice och dina kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Zound Industries och Zound Industries ASC kan komma att använda dessa uppgifter för att utföra service under denna garanti. Zound Industries och tillämpligt Zound Industries ASC kan komma att kontakta dig för att ställa frågor om hur nöjd du är med garantiservicen eller för att informera om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsproblem.

För information om hur Zound Industries behandlar dina personuppgifter, se [INTEGRITETSPOLICYN FÖR EU].

Zound Industries will maintain and use customer information in accordance with the Data Protection Directive 95/46/EC set by the European Parliament & Council as implemented into national legislation, or if outside of the EC, any applicable laws related to handling of personal information.

 

ALLMÄNT

Om något av villkoren som anges i den här garantin visar sig vara olagligt eller ohävdbart ska det avskiljas från garantin och lagligheten i eller hävdbarheten för återstående villkor ska inte påverkas av detta.

Garantin är underkastad och tolkas enligt lagarna i det land där produkten ursprungligen köps in. Ingen tredje part, inklusive Zound Industries ASC:er, eller dess anställda, har behörighet att ändra, utöka eller göra tillägg till garantin.

Zound Industries International AB
Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sverige

"ADIDAS VARUMÄRKESMEDDELANDE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING adidas, Badge of Sport-logotypen, treklövern och de tre ränderna är registrerade varumärken som tillhör adidas Group och används på licens av Zound Industries. "