Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
Din varukorg
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

€ 16.99

Fraktrabatt

- € 0

Lägg till rabattkod
Ingen kupongkod har angivits

Summa

€ 0

Fri frakt från
3-4 business days
Leveranser
DHL Economy
Kostnad
€16.99
Leveranstid
2 - 7 business days.
3-4 business days
Free Shipping From
€169
Leveranser
DHL Express
Kostnad
€29.99
Leveranstid
2 - 7 business days.
1 business day
Returvillkor
Självklart kan du returnera din adidas Headphones-produkt om du är missnöjd. Vi erbjuder alla våra kunder 30 dagars retur.

Om du som kund utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att returnera varan. Vi kommer att återbetala kostnaden för varan.

Läs om våra köpvillkor här.
Säkra betalningar
Din säkerhet är viktig för oss. Alla transaktioner på denna sida genomförs av Adyen, en säker metod för onlinebetalningar som krypterar dina kortuppgifter hos en säker värd.

Adyen uppfyller kraven hos PCI level 1 (den högsta nivån) och övervakas av Trustwave, som verkar som ASV (Approved Scanning Vendor) och QSA (Qualified Security Assessor) för Payment Card Industry Security Standards Council.
Läs om våra köpvillkor här.
PRIVACY POLICY
adidas Headphones - Privacy Policy

INTEGRITETSPOLICY

Om det inte är definierat nedan ska termer i versaler som används i den här integritetspolicyn ha samma betydelse som de i användarvillkor

Zound Industries International AB ("Zound Industries") är engagerade i att skydda kundernas integritet. Att upprätthålla ditt förtroende och tillit är en av Zound Industries högsta prioriteringar.

För att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse vid användning av webbplatsen, vid köp av produkter från webbplatsen, interaktion med supporttjänster, prenumeration på nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick och andra interaktioner mellan dig och Zound Industries kan du från tid till annan behöva lämna ut personligt identifierbar information (”personuppgifter”) som Zound Industries samlar in och behandlar.

Zound Industries åtar sig att samla in och behandla personuppgifter endast i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagar och andra författningar, inklusive EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).

Grundprinciperna enligt GDPR är att personuppgifter ska:

a.   bearbetas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till individer;

b.   bearbetas endast för specifika, explicit och legitima ändamål och inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

c.   bearbetas endast på ett sätt som är adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas;

d.   noggrann och, vid behov, uppdaterad och relevant. Alla rimliga steg vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de syften som de behandlas, raderas eller rättas omedelbart;

e.   bearbetas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas; och

f.   bearbetas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.
 

Den här integritetspolicy förklarar Zound Industries insamlings- och behandlingsmetoder av personlig data.

Läs den här integritetspolicyn innan du använder webbplatsen eller lämnar ut några personuppgifter. 

Hemsidan innehåller länkar till tredje parts hemsidor eller tjänster som inte omfattas av den här integritetspolicy. Zound Industries stöder inte och ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på sådana tredje parts hemsidor eller tjänster.

 

1. Sammansättning och behandling av personuppgifter

Observera att du måste lämna ut vissa personuppgifter till Zound Industries om du vill köpa produkter direkt från Zound Industries via webbplatsen (läs även köpvillkor), eller om du vill prenumerera på nyhetsbrev eller marknadsföring och i vissa fall när du kontaktar supporten eller kundtjänst. 

Om du väljer att hävda personuppgifter som begärts av Zound Industries för sådana ändamål, kan det vara att Zound Industries inte kan acceptera ditt köp av produkter, prenumerera på nyhetsbrev eller marknadsföring eller lösa den fråga som du skulle vilja ha löst genom support eller kundtjänst.

Zound Industries samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn.

 

1.1            Vid köp av produkterna

De typer av personuppgifter som Zound Industries samlar in och behandlar vid inköp av produkter består av följande och är för följande ändamål och tidsperioder:

Typ av personlig data:


Ditt namn

Din frakt- och faktureringsadress

Ditt mobilnummer

Din e-postadress

Juridisk mark och syfte:


För det nödvändiga syftet att uppfylla Zound Industries skyldigheter i samband med inköpet, till exempel bearbetningsorder, leverera leverans av produkterna, tillhandahålla produktgaranti, lösa tvister, samla in betalningar, hanteringskrav, uttag och återbetalning samt efterlevnad med lagliga skyldigheter (t.ex. bokföring).

Personlig lagringsperiod:


För den tid som krävs för att uppfylla Zound Industries skyldigheter, inklusive att underlätta garantiansvar.

 

Typ av personlig data:


IP-adress

Legal Ground and Purpose:


För det nödvändiga syftet att uppfylla Zound Industries skyldigheter i samband med säkerhets- och bedrägeribekämpning.

Personlig lagringsperiod:


För den tid som krävs för att uppfylla Zound Industries skyldigheter gentemot brottsbekämpande myndigheter och banker.


1.2            Prenumeration av nyhetsbrev och marknadsföring

De typer av personuppgifter som Zound Industries samlar in efter prenumeration av nyhetsbrev och marknadsföring:

Typ av personlig data.


Ditt namn

Ditt födelsedatum

Landet du bor i och ditt postnummer

Din e-postadress

IP-adress

Telefonnummer

Juridisk mark och syfte:


Efter att ha erhållit ditt samtycke förbehåller Zound Industries sig rätten att behandla personuppgifterna för följande ändamål: skicka produktinformation, specialerbjudanden, löpande tävlingar, bedriva marknadsundersökningar, mäta intresse för och förbättra Zound Industries hemsida, produkter och tjänster via e-post , SMS, Push-meddelande i appar eller liknande digital kommunikation.

Personlig lagringsperiod:


Innan samtycke återkallas. Observera dock att administrativa ändamål kan ta upp till trettio dagar.

 

1.3            Kontakt med support eller kundtjänst

De typer av personuppgifter som Zound Industries samlar på dina kontakter med support eller kundtjänst:

Typ av personlig data:


Din e-postadress och annan information som du frivilligt tillhandahåller när du kontaktar support eller kundtjänst.

Juridisk mark och syfte:


För det nödvändiga syftet att uppfylla Zound Industries skyldigheter i samband med kontakten, såsom hantering av fordringar, uttag och återbetalning.

Personlig lagringsperiod:


För den tid som behövs för att uppfylla Zound Industries skyldigheter.

 

1.4            Vid lämnande av recensioner

Den personliga data Zound Industries samlar in när du lämnar en recension:

Personliga data inkluderar:


Ditt namn och din e-postadress. 

Juridisk grund och syfte:


Databehandlingen baseras på ett vägande av intressen i vilket Zound har beslutat att Zounds intresse av att behandla dina personliga data väger tyngre än din rättighet att inte låta Zound behandla informationen i detta syfte.

Syftet med databehandlingen av ditt namn är att kunna visa det tillsammans med din recension, syftet med databehandlingen av din e-postadress är att kunna identifiera dig och bekräfta att du är en riktig person.

Lagringsperiod:


Den tid som krävs för Zound Industries att uppfylla sin åtaganden.

 

 

1.5            Oönskade personuppgifter

Eventuella personuppgifter som du frivilligt väljer att tillhandahålla i alla öppna områden på webbplatsen, såsom forum, kommentarssektioner etc. anses vara givna under samtycke och Zound Industries har rätt att behandla sådana personuppgifter från dig och du är informerad om att sådana personuppgifter kan vara tillgängliga för någon annan besökare på webbplatsen och att Zound Industries kan ha svårigheter, eller till och med inte kunna, hålla koll på sådana personuppgifter.

Om du sålunda vill att Zound Industries ska vidta åtgärder i enlighet med vad som anges i avsnitt 3 nedan, kan Zound Industries begära att du lämnar information om var sådana personuppgifter finns för att vidta lämpliga åtgärder.

 

 

2. Tredje part och överföring av personuppgifter

Om du vill att Zound Industries ska vidta åtgärder i relation till sådana uppgifter i enlighet med det som anges i avsnitt 3 nedan, kan Zound Industries begära att du lämnar ut information om var sådana personuppgifter finns för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

2.1            Zound Industries tjänsteleverantörer

Zound Industries arbetar med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller:
(i) Webbplats- och applikationsutveckling, hosting, underhåll, e-postservrar och andra relaterade tjänster,
(ii) orderuppfyllelse, betalningsuppföljning, produktförsändelse, efterförsäljningstjänster, supporttjänster och andra relaterade tjänster,
(iii) tjänster relaterade till sändning av e-post, nyhetsbrev, tillhandahållande av marknadsföring och andra relaterade tjänster, och
(iv) finansiella tjänster, bokföringstjänster och revisioner och andra relaterade tjänster.

Sådana tredje parter kan få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna tillhandahålla de avsedda tjänsterna till Zound Industries. Zound Industries kommer dock att begränsa de personuppgifter som lämnats till sådana tredje parter i vad som är nödvändigt för sådana tredje parter att fullgöra sina skyldigheter gentemot Zound Industries och de kommer alltid omfattas av sekretessskyldigheter.

2.2            Lagstiftning och juridiska processer

Zound Industries kan avslöja personuppgifter om så krävs enligt gällande lagar, domstolsordningar, rättsliga och offentliga domar eller teckningsoptioner eller på annat sätt att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter.

Dessutom förbehåller Zound Industries sig rätten att avslöja personuppgifter som Zound Industries anser vara lämpliga eller nödvändiga för att vidta åtgärder för att skydda Zound Industries och andra från bedräglig, missbrukande eller olaglig användning eller verksamhet för att undersöka och försvara Zound Industries från tredje parts påståenden eller påståenden och för att skydda Zound Industries affärs- och lagliga rättigheter, genomdriva kontrakt eller skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

2.3            Ägarbyte

Personuppgifter kan överlåtas till en förvärvare eller uppdragsgivare som en del av en försäljning av Zound Industries verksamhet, helt eller delvis, med det enda syftet att fortsätta den verksamhet som omfattas av sådan försäljning och endast av mottagaren av sådana Personuppgifter förbinder sig till en sekretesspolicy med villkor som är i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

2.4            Personlig dataöverföring

Zound Industries kan överföra personuppgifter till serviceleverantörer utanför EU i enlighet med det som anges avsnitt 2.1 ovan. Zound Industries kommer dock alltid att efterleva kraven i GDPR och tillhandahålla ett lämpligt skydd för överföringen av sådana personuppgifter till sådana tredje länder och kommer att försöka minimera sådana överföringar. 

 

3. Information om dina rättigheter i förbindelse med att Zound Industries behandlar din personliga data

När det gäller dina personuppgifter och Zound Industries behandling av dem har du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst:

Du har rätt att få information om Zound Industries behandlar någon av dina personuppgifter, och om så är fallet, vilken typ av personuppgifter, för vilket ändamål och för vilken tidsperiod, etc.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att kräva att Zound Industries korrigerar eventuella fel i eller uppdaterar dina personuppgifter.

Rätt att glömma:

You are entitled to require Zound Industries to delete all Personal Data, or parts thereof, that is being processed by Zound Industries in certain circumstances;

Rätt att begränsa bearbetning:

Du har rätt att kräva att Zound Industries begränsar eller undertrycker de personuppgifter som Zound Industries behandlar eller Zound Industries användning av detsamma under vissa omständigheter. Och,

Rätt till dataöverföring:

Du har rätt att exportera dina personuppgifter som du lämnat till Zound Industries.

För att du ska kunna genomdriva dina rättigheter som anges ovan ger Zound Industries dig tillgång till ett personligt konto där dina personuppgifter kan hanteras, granskas, korrigeras, uppdateras och exporteras. Om du inte har skapat en inloggning till ditt personliga konto kan du skapa sådan inloggning genom att använda samma e-postadress som används vid köp.

Du kan också kontakta Zound Industries med avseende på dina rättigheter via kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

Vid kontakt med kundtjänst för det här ändamålet kan du behöva tillgång till samma e-postadress som används vid köp eller registrering hos Zound Industries för att Zound Industries ska ha möjlighet att verifiera din identitet och rätt att komma åt dina personuppgifter.

Observera att ändringar eller uppdateringar kommer att återspeglas inom Zound Industries system omedelbart eller inom rimlig tid, förbehåller Zound Industries rätten att behålla alla dina personuppgifter för säkerhetskopiering, förebyggande av bedrägerier eller missbruk, tillfredsställelse av lagliga skyldigheter eller var Zound Industries anser annars att Zound Industries har den legitima eller obligatoriska anledningen att göra det.

Zound Industries kan inte korrigera eller uppdatera personuppgifter i förhållande till order för produkter som behandlas eller skickas till dig.

 

4. Din rätt till att lämna in klagomål

När som helst kan du kontakta Zound Industries för att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter där bearbetningen är berättigad baserat på Zound Industries legitima intressen eller där du anser att dina rättigheter till integritet enligt gällande lagar om skydd av personuppgifter har överträtts. För sådana kontakter, använd kontaktinformationen som anges i avsnitt 10.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd. 

 

5. Säkerhetspolitik

Zound Industries har åtagit sig att hålla dina personuppgifter säkra mot obehörig tillgång eller användning, ändring, olaglig eller oavsiktlig förstöring och oavsiktlig förlust genom att till exempel använda accepterade industristandarder, modern programvara som hålls uppdaterad och lämplig administrativ, teknisk och fysiska skyddsåtgärder. Detta inkluderar till exempel brandväggar, lösenordsskydd och autentiseringskontroller. Endast behöriga anställda, agenter och tjänsteleverantörer (som har gått med på att hålla informationen säker och konfidentiell) har tillgång till dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att det alltid finns en viss risk för att överföra information via internet.

I händelse av ett brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig avslöjande av eller tillgång till dina personuppgifter, kommer Zound Industries omedelbart att bedöma risken för en sådan händelse för dina rättigheter och friheter och om det är lämpligt att informera dig och den relevanta datatillsynsmyndigheten om en sådan händelse.

Om du anser att dina personuppgifter har äventyrats, kontakta Zound Industries via kontaktinformationen i avsnitt 10 nedan så snart som möjligt.

 

6. Cookies och analytisk information

Zound Industries använder automatiskt insamlade uppgifter - men inte några personuppgifter - genom cookies och annan teknik för att anpassa din erfarenhet av hemsidan, tillhandahålla anpassad annonsering, information och innehåll och övervaka och analysera din användning av hemsidan. Vänligen se Zound Industries Cookies policy för att få mer information om cookies och annan teknik som används.

Dessutom använder Zound Industries analysverktyget Google Analytics för att mäta och utvärdera åtkomst till och trafik på hemsidan och att generera navigeringsrapporter. Sådan teknik samlar inte in några personuppgifter.

 

7. Ändringar och uppdateringar

Zound Industries kan uppdatera denna sekretesspolicy från en tid till annan. Vid sådana uppdateringar kommer Zound Industries att göra den nya sekretesspolicyn tillgänglig på webbplatsen och ange datum för de senaste ändringar som gjorts.

Du uppmanas att regelbundet se denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om ändringar i denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av hemsidan, ditt personliga konto, kontakter med supporten eller kundtjänsten eller köp av produkter efter den reviderade sekretesspolicyn har trätt i kraft. Indikerar att du har läst, förstått och accepterat den nuvarande versionen av sekretesspolicyn.

Google agerar oberoende från Zound Industries och har sin egen integritetspolicy. Se google.com [LINK]. I vissa webbläsare kan du välja bort insamlingen av navigeringsuppgifter av Google Analytics genom att använda Googles avregistreringsfunktion [LINK]. 

 

8. Kontaktpersonal för att kontrollera personlig data

Du kan när som helst kontakta Zound Industries:

-       för att begära tillgång till dina personuppgifter som Zound Industries behandlar,

-       att korrigera sådana personuppgifter,

-       att begära att Zound Industries antingen begränsar användningen av dina personuppgifter eller raderar sådana personuppgifter, eller

-      om du inte förstår någon av de föregående villkoren eller om du har några frågor, problem eller kommentarer om Zound Industries integritetspolicy.

 

Kontaktinformation:

Email: gdpr@zoundindustries.com

Zound Industries International AB

Att: GDPR

Centralplan 15

111 20 Stockholm, Sverige

 

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast: 3 maj 2023.