Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
Din varukorg
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

Fri frakt

Fraktrabatt

- 0 SEK

Lägg till rabattkod
Ingen kupongkod har angivits

Summa

0 SEK

TERMS OF PURCHASE
adidas Headphones - Terms of Purchase

KÖPVILLKOR

1. Övergripande

Om inte annat skrivs ska termer i versaler som används i dessa köpvillkoren ha den innebörden som tillskrivs dem i Användarvillkor.

Produkter som är tillgängliga för köp från webbplatsen är endast avsedda för enskild användning och genom att beställa bekräftar du att du är konsument.

Genom att göra en beställning går du med på att bindas av dessa köpevillkor och adidas headphones användarvillkor (användarvillkoren): Dessutom godtar du Integritetspolicy som reglerar  adidas headphones användning av dina personuppgifter. Villkoren i dessa köpevillkor, Användarvillkor och Integritetspolicy gäller för alla beställningar för alla produkter du köper. Se till att du har läst och förstått alla villkor innan du gör din beställning. Du kan enbart göra beställningar om du har behörigheten att ingå lagligt bindande avtal, t.ex. om du är 18 år eller äldre och inte hindras av någon som utsetts till din förmyndare. 

Marknadsföring och försäljning av produkter eller tjänster på webbplatsen vid en viss tidpunkt innebär inte att sådana produkter eller tjänster alltid kommer att finnas tillgängliga. adidas headphones förbehåller sig rätten att avvisa och/eller avbryta beställningar gjorda av kommersiella aktörer eller konsumenter som kan antas ha för avsikt att sälja.

adidas headphones förbehåller sig rätten att ändra dessa köpvillkor från en tid till annan utan att meddela dig. Köpvillkoren som gäller för din beställning kommer att vara de som finns tillgängliga via webbplatsen när du lägger din beställning. 

 

2. Beställningar, leveranser, priser och leveransavgifter:

Du lägger din order genom det system som finns på webbplatsen.

När du har beställt får du en orderbekräftelse via e-post.

Observera att för säker leverans av en beställning måste du ange en korrekt leveransadress och kontaktuppgifter (inga boxadresser). Leveransadressen ska vara en adress där du kan nås under ordinarie arbetstider - måndag till fredag. Du får inte göra beställningar via speditionsplatser eller varuhus eller platser utanför det land där du är bosatt. adidas headphones förbehåller sig rätten att avvisa och/eller avbryta alla sådana beställningar. adidas headphones ansvarar inte för några kostnader relaterade till dig.

adidas headphones är inte ansvarigt för eventuella kostnader i samband med att du tillhandahåller adidas headphones en felaktig adress eller kontaktuppgifter, eller en adress där du inte kan nås under ordinarie arbetstider - måndag till fredag.

Det går inte att omdirigera en order när den har skickats.

Alla beställningar skickas från ett land inom Europeiska unionen. 

adidas headphones kommer att sträva efter att leverera din order i enlighet med ditt valda leveransalternativ. Tyvärr kan adidas headphones inte leverera till vissa länder och / eller regioner, i vilket fall kommer du att bli informerad om det antingen när  du gör en beställning eller därefter.antingen adidas headphones målsättning är att skicka din order så snart som möjligt och normalt kommer leverans ske inom 2 till 4 arbetsdagar efter bekräftelse av order. Även om adidas headphones  målsättning är att leverera inom denna tid, kan leveransen komma att ta längre tid. För den händelse att leveranstiden överstiger 30 dagar har du rätt att avbeställa produkten..

När din beställning är klar att skickas från vårt lager får du fraktinformationen via e-post. För internationella transporter kommer ett sådant e-mail även att innehålla fraktbolagets namn och ett spårnings-ID.

Om din beställning inte kommer fram till det schemalagda datumet, vänligen kontakta fraktbolagets kundsupport med det angivna spårningsnumret i din orderbekräftelse. Om du inte har fått något spårningsnummer, vänligen kontakta adidas  headphones kundservice via e-post>support@adidasheadphones.com.

Priserna som visas på webbplatsen inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms) för försäljning inom EU.

För beställningar med leveranser utanför EU erlägger inte adidas headphones moms, GST, avgifter och / eller skatter etc. för produkterna ("Avgifter") och adidas headphones kan därför inte ange vad ditt totala pris kommer att vara (inklusive sådana Avgifter). Du som kund är ansvarig för att betala alla Avgifter relaterade till produkterna som du är importör av. Vi rekommenderar att du kontaktar lokala tullen för detaljer relaterade till sådana Avgifter innan du gör en beställning. Om du vägrar betala sådana Avgifter får du inte produkterna.

För eventuella returnerade produkter (t.ex. på grund av felaktig adress eller kontaktuppgifter, eller misslyckade leveranser på grund av att fraktbolaget inte kan nå dig) debiteras en administrativ kostnad: Inom EU-EUR trettio (€ 30) och utanför EU-USD fyrtio ($ 40), dock inte överstigande det totala ordervärdet. Beställning för returnerade produkter kommer automatiskt att avbrytas, och du kommer att bli återbetalad mellanskillnad mellan erlagt belopp och den administrativa kostnaden.

Kostnaden för varje leveransmetod anges tydligt under utcheckningen. Om adidas headphones inte kan leverera din beställning i sin helhet och måste göra mer än en leverans tillkommer inga extraavgifter för sådana efterföljande leveranser.

Om adidas headphones av någon anledning inte kan uppfylla din beställning kommer du att bli informerad om detta så snart som möjligt. adidas headphones kommer att försöka återbetala det belopp som betalades genom använda samma metod som användes för att göra betalningen. Om det är nödvändigt med alternativa arrangemang, kommer en representant från adidas headphones  att kontakta dig för att lösa återbetalningen.

 

3. Retur av en beställning

Rätt till retur

Du har rätt att ångra en beställning enligt vad som anges nedan inom 30 dagar.

Ångerrätten upphör att gälla efter 30 dagar från den dag då du mottar produkterna. Vid beställning av flera produkter som levereras separat kommer ångerrätten att löpa ut efter 30 dagar från den dag då du mottar den sista produkten.

För att utöva rättigheten att ångra köp måste du informera oss via e-post eller vanlig post, se kontaktuppgifter nedan, om du beslutar dig för att annullera din beställning genom att ge oss tydlig information om detta. Du kan använda modellformuläret för att ångra köp nedan, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten är det tillräckligt att du skickar ett meddelande om din utövande av ångerrätten innan tiden angiven ovan har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

När du returnerar produkter ska du skicka tillbaka produkterna till adidas headphones tillsammans med dess ursprungliga förpackning, etiketter eller taggar, inlägg, tillbehör etc. till den adress som du har fått av vår kundtjänst, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 30 dagar från den dag då du meddelade att du önskade returnera produkten till adidas headphones. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkterna innan dina 30 dagars har löpt ut. Du ansvarar för de produkter som du returnerar till adidas headphones och du måste bära den direkta kostnaden för att returnera produkterna.

adidas headphones kommer att återbetala dig alla betalningar som företaget får in från dig för köp av produkten, med undantag för (i) extrakostnader som uppstår från ditt val av leverans annat än det billigaste standardalternativet som erbjuds av oss och (ii) det som anges nedan i relation till minskat värde av den returnerade produkten, utan oskäliga förseningar och inte senare än 14 dagar från den dag som adidas headphones har mottagit produkten/produkterna. adidas headphones kommer att utföra en sådan återbetalning genom att använda samma betalsätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har angivit någonting annat.

Du är ansvarig för minskat värde på produkterna som härrör från hanteringen än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskap och funktion. Det innebär att produkterna inte ska ha blivit skadade, smutsiga, tvättade, ändrats eller slitna (förutom att ha provat produkten) och att etiketter eller taggar ska vara intakta.

(Vänligen fyll i följande information via e-post om du vill utnyttja din ångerrätt)

— Till Zound Industries International AB:

— I (*) härmed meddelar jag att jag (*) önskar ångra mitt köp med ordernummer (*) avseende följande produkter (*),

— Beställd den (*) / mottagen den (*),

— Beställd av (*),

— Din adress

— Din signatur (endast om denna blankett anmäls på papper),

— Datum

 

 

4. Skadade produkter och defekta produkter

Vid eventuella skador på en produkt eller dess förpackning vid leverans till dig, uppmanar adidas headphones dig att meddela adidas headphones omedelbart efter mottagandet av produkten. Var vänlig och inkludera information om skador och bilder på produktens skada och / eller på dess förpackning.

Om det krävs av adidas headphones ska du skicka tillbaka produkterna i fråga till adidas headphones tillsammans med transportörens originalförpackning, produktens originalförpackning, etiketter eller påhängda etiketter, tillbehör, osv. till den adress som du har fått av vår kundtjänst utan onödigt dröjsmål. adidas headphones kommer att hjälpa dig att ordna returleverans av en sådan produkt. adidas headphones kan inte återbetala eller ersätta dig för några eventuella kostnader som uppstår genom att använda en egen transportfirma/leveransmetod/posttjänst. 

 

5. Betalningsmetoder

Du kan betala för dina produkter på de sätt som anges på webbplatsen när du gör ditt köp. Betalningsvillkoren för varje betalningsmetod anges på webbplatsen.  

 

6. adidas headphones Skyldigheter

Om adidas headphones bryter mot dessa villkor ska adidas headphones endast vara ansvariga för förluster som är en rimligen förutsebar följd av ett sådant brott.

adidas headphones ansvarar ej för indirekta förluster eller skador. adidas headphones är dessutom inte ansvarig för förluster som är en följd till en händelse som är bortom adidas headphones kontroll, inkluderat brand, översvämning, storm, upplopp, strejk eller liknande.

adidas headphones maximala ansvar gentemot dig begränsas till det totala priset på din order.

Ingenting i de här villkoren ska utesluta eller begränsa adidas headphones ansvar med avseende på alla ärenden som det skulle vara olagligt för adidas headphones att begränsa eller utesluta adidas headphones ansvar.

Observera att tjänster från tredje part samt eventuell produktkompatibilitet med dessa anges i respektive relevant produktbeskrivning och är föremål för respektive tredje parts samtycke. Detta samtycke kan dras in och tjänsternas tillgänglighet kan avslutas, vilket kan resultera i att produkten inte länge är kompatibel med dessa tjänster från tredje part, utan att adidas headphones kan avkrävas ansvar.

Tillgängligheten av tredje parts tjänster kan kräva separata avtal mellan dig och den tredje parten och adidas headphones tar inget ansvar för tillgängligheten av sådana tjänster eller separata avtal. 

 

7. Felaktigheter på hemsidan

adidas headphones kan inte garantera att innehållet på hemsidan är utan felaktigheter eller typografiska fel, inte heller kan adidas headphones garantera att all information är aktuell. Även om adidas headphones målsättning är att visa rätt texter, bilder och prissättningar på hemsidan kan fel uppstå. adidas headphones kan när som helst ändra innehållet på hemsidan och förbehåller sig rätten att avbryta en order före leverans om vi finner att priset är felaktigt. I sådana fall kommer adidas headphones att meddela dig via e-post och ge dig möjlighet att placera en ny order med rätt pris eller att avbryta din order. Om adidas headphones inte kan kontakta dig kommer din beställning automatiskt att annulleras.

 

8. Defekta produkter

Om de produkter du har köpt är felaktiga, följer adidas headphones alla lagstadgade garantibestämmelser. Om du har ett klagomål avseende material eller tillverkningsfel i produkter som adidas headphones har levererat, inklusive skador som uppkommit under frakt, vänligen informera adidas headphones kundtjänst via e-post store@adidasheadphones.com.

 

9. Uppdrag

adidas headphones förbehåller sig rätten att överlåta den fordran adidas headphones  har i anledning av din beställning.

 

10. Lag

Dessa villkor regleras av svensk lag och eventuell tvist ska lösas i en svensk allmän domstol.

 

Kontaktinformation:

Zound Industries International AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm
Sweden

Kontaktuppgifter: adidas headphones customer service
Email: support@adidasheadphones.com
Tel nr: 46 (0) 8-41070510

Samtal från en fast telefon i Sverige kommer att kosta som det nationella grundpriset för samtal. Mobilkostnaden kan variera. Kontrollera detta med din leverantör.