Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
Din varukorg
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

160.00 SEK

Fraktrabatt

- 0 SEK

Lägg till rabattkod
Ingen kupongkod har angivits

Summa

0 SEK

Fri frakt från
2–4 arbetsdagar
Leveranser
DHL Economy
Kostnad
160 SEK
Leveranstid
2 - 7 business days.
2–4 arbetsdagar
Free Shipping From
899 SEK
Leveranser
DHL Express
Kostnad
499 SEK
Leveranstid
2 - 7 business days.
1 arbetsdag
Returvillkor
Självklart kan du returnera din adidas Headphones-produkt om du är missnöjd. Vi erbjuder alla våra kunder 30 dagars retur.

Om du som kund utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att returnera varan. Vi kommer att återbetala kostnaden för varan.

Läs om våra köpvillkor här.
Säkra betalningar
Din säkerhet är viktig för oss. Alla transaktioner på denna sida genomförs av Adyen, en säker metod för onlinebetalningar som krypterar dina kortuppgifter hos en säker värd.

Adyen uppfyller kraven hos PCI level 1 (den högsta nivån) och övervakas av Trustwave, som verkar som ASV (Approved Scanning Vendor) och QSA (Qualified Security Assessor) för Payment Card Industry Security Standards Council.
Läs om våra köpvillkor här.
TERMS OF USE
adidas Headphones - Terms of Use

ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till adidasheadphones.com, webbplatsen för adidas headphones, (hädanefter "webbplatsen"). Webbplatsen drivs och ägs av Marshall Group AB, (nedan kallad adidas headphones). .

Följande villkor (nedan kallade "användarvillkor") gäller dig som besökare eller användare av webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor, som kan ändras av adidas headphones  när som helst genom publicering på webbplatsen. Om en överträdelse av dessa användarvillkor sker förbehåller adidas headphones sig rätten att vidtaga de rättsliga åtgärder som är tillgängliga.

Genom att besöka webbplatsen acceptera du dessa användarvillkor och intygar att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, men minst 13 år, får du använda denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som godkänner att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte uppfyller dessa krav får du inte använda den här webbplatsen.

Genom att använda den här webbplatsen eller eventuella tjänster som tillhandahålls på den här webbplatsen är du medveten om att du kan komma att hitta innehåll som av några personer, inklusive av dig, kan anses vara stötande, oanständigt eller motbjudande och att detta innehåll kanske kan identifieras som sådant eller inte. Du samtycker till att användningen av webbplatsen och eventuella tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen sker på din egen risk och att adidas headphones inte ska vara ansvarigt gentemot dig gällande eventuellt innehåll som bedöms vara stötande, oanständig eller motbjudande.

 

1. Immateriella rättigheter

adidas headphones och alla andra respektive ägare av immaterialrätterna som är kopplade till eller visas på webbplatsen behåller alla rättigheter till och i sina respektive immaterialrätter, såsom design, patent, varumärken, varumärkesnamn och trade-dress. 

Webbplatsen och allt dess innehåll, inklusive men inte begränsat till dess programvara, källkod, HTML-kod, skript, webbappar, texter, konstverk, fotografier, bilder, animeringar, design, videor och ljudupptagningar (gemensamt ”material”) skyddas av nationella och internationella upphovsrättslagar och -avtal. Allt material tillhandahålls av adidas headphones som en tjänst till dig som användare och/eller besökare av webbplatsen och kan enbart användas av dig för ändamålet att informera dig om innehållet på webbplatsen och för att du ska kunna köpa och slutföra en produktbeställning på webbplatsen, under förutsättning att du respekterar upphovsrätts- och andra immaterialrättsmeddelanden om materialet. adidas headphones överlåter ingen rättighet eller något intresse i materialet till dig. Detta är en begränsad licens som inte överför något ägande av något material, och en sådan licens är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte kopiera, reproducera, publicera, sända, distribuera, utföra, visa, posta, ändra, skapa derivatversioner från, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja den här webbplatsen eller dess material utan adidas headphones föregående skriftliga tillstånd (b) du får inte åtkomst till och kan inte använda webbplatsen i något konkurrenssyfte eller i något kommersiellt syfte och (c) du får inte tillåta någon tredje part att agera i enlighet med det som anges i (a) eller (b) ovan.

adidas headphones har en strikt policy för tredjepartsanvändning av adidas headphones varumärken eller namn i metatags dold text eller annonsord. Mer specifikt kan obehörig användning av adidas headphones varumärken eller namn i metataggar, nyckelord, sidtext, dold text och / eller annonsord i kombination med sökmotorer utgöra intrång i adidas headphones rättigheter och / eller illojal konkurrens.

Du har ingen rätt att länka till webbplatsen för några kommersiella syften, såvida du inte har mottagit ett skriftligt tillstånd från adidas headphones. Du har inte rätt att länka till webbplatsen på något sätt som kan skada varumärket eller adidas headphones. Det är även strikt förbjudet att skapa ramar, länkar med automatisk bildvisning eller andra länkar till webbplatsen eller dess material, reklamerbjudanden och/eller annan information som inte kommer från adidas headphones.

 

2. Produkter, innehåll och specifikationer

adidas headphones gör sitt bästa för att säkerställa att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell. Trots adidas headphones insatser, kan viss information på webbplatsen ibland vara felaktig, ofullständigt eller inaktuell.  adidas headphones lämnar inga garantier om att information på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell.

Alla funktioner, innehåll, specifikationer, produkter och priser på produkter och tjänster som beskrivs eller avbildas på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vissa viktangivelser, mått och andra beskrivningar är ungefärliga och anges enbart i informativt syfte. adidas headphones förbehåller sig rätten att när som helst avsluta kampanjer och försäljning av en produkt som visas på webbplatsen. 

adidas headphones gör alla rimliga ansträngningar för att exakt återge adidas headphones produkter, inklusive aktuella färgerna. Den verkliga färgen du ser beror emellertid på ditt datorsystem och konfiguration, och adidas headphones kan inte garantera att din dator exakt visar sådana färger.

Det är ditt ansvar att känna till och följa alla eventuella tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till lokala lagar, delstatslagar, federala och internationella lagar (inkl. krav på lägsta ålder) i anslutning till köpet, ägandet, användningen eller försäljningen av någon produkt eller tjänst som köps från webbplatsen. Genom att göra en beställning intygar du att produkten/produkterna som beställs enbart kommer att användas på ett lagligt sätt.

Den här webbplatsen, dess innehåll, produktinformation och alla eventuella produkter som säljs via webbplatsen har tillverkats med avsikt att efterleva EU-lagar och -förordningar. Om du är en besökare och/eller användare som inte är bosatt i EU tänk på att andra länder kan ha lagar, lagstadgade krav och produktsäkerhetskrav som skiljer sig från de Europeiska. 

Alla eventuella presentationer av någon produkt eller tjänst på webbplatsen är inte personligt riktad till dig och ska enbart tolkas som en inbjudan till köp.

adidas headphones kan även kräva verifiering av uppgifter innan acceptans och/eller leverans av någon beställning. 

Denna webbplats säljer endast produkter till slutkunder. Du får inte använda webbplatsen för att köpa produkter för återförsäljning eller export.

 

3. Länkar

Länkar kan regelbundet läggas från den här webbplatsen till en eller flera externa webbplatser eller resurser som drivs av tredje parter (”tredje parts webbplatser”). Dessa länkar tillhandahålls enbart i bekvämlighetssyfte. Utöver detta kan vissa tredje parter även länka till webbplatsen. Ingen av dessa länkar kan anses innebära att adidas headphones därigenom godkänt sådan tredje parts webbplats eller något innehåll som där finns. adidas headphones ansvarar inte för sådana tredje parters webbplatser eller dess innehåll.

Om du besöker sådan tredje parts webbplats är det på egen risk och adidas headphones har inget ansvar för sådana webbplatser och / eller deras innehåll eller för eventuella skador relaterade till sådana webbplatser och / eller deras innehåll och / eller för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av köp därifrån eller användning av innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana tredje parts webbplatser.

 

4. Ansvarsfriskrivning

Din användning av webbplatsen är på din egen risk. Information, material och tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen tillhandahålls utan garantier av något slag. adidas headphones garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av information, material eller tjänster på eller via hemsidan. Information, material och tjänster tillhandahålls av eller genom denna webbplats kan vara inaktuell, och adidas headphones har inte någon skyldighet att uppdatera eller korrigera information om material eller tjänster.

 

5. Ansvarsbegränsning

adidas headphones ansvarar inte för indirekta skador uppkomna genom din användning av webbplatsen eller de tjänster som där presenteras.

 

6. Jurisdiktion

adidas headphones kontrollerar denna webbplats från sina kontor i Stockholm. adidas headphonesansvarar inte för att material som publiceras på denna webbplats är lämpliga för användning eller spridning utanför EU.

 

7. Meddelanden eller insänt material

adidas headphones har rätten, men inte skyldigheten, att fritt och utan ersättningsskyldighet använda idéer, koncept, know-how, texter, fotografier eller bilder som du skickar till webbplatsen ( ”användarbidrag”), inkluderat rätten att redigera, ändra, kopiera, reproducera, avslöja, visa, publicera, ta bort eller på annat sätt utnyttja användarbidrag, helt eller delvis, i alla medier och för alla ändamål, inkluderat i reklam, marknadsföring, underhållning eller kommersiella ändamål eller utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. Du förstår att sådana användarbidrag kan publiceras till allmänheten.

adidas headphones granskar inte kommentarer som lämnas av dig på webbplatsen, men förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort eventuella kommentarer som du lämnat. Du beviljar adidas headphones rätten att använda det namn du uppger i samband med eventuella kommentarer. Du åtar dig härmed att inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller på annat sätt lämna vilseledande information om din person. Du är och förblir ensamt ansvarig för allt innehåll i eventuella kommentarer du lämnar och du godkänner att ersätta adidas headphones för alla krav och anspråk som kan uppkomma därav.

adidas headphones har inget ansvar för publicerade användarbidrag.

 

8. Förbjudna användningar av webbplats och tjänster

Du får inte till webbplatsen ladda upp eller annars sända något material som (a) innehåller skadade filer, virus eller andra liknande programfiler, vars avsikt är att skada andras datorer eller webbplatsen; (b) är olagligt, utgör hot, trakasserier, kränkningar, är vulgärt, obscent, av sexuell natur, oanständigt eller diskriminerande eller liknande (c) innehåller kedjebrev eller pyramidspel (d) innehåller reklam, reklammaterial eller andra former av liknande uppmaning till andra användare, individer eller enheter, (e) uppmuntrar till olagliga handlingar (f) utgör intrång i immateriella rättigheter annat civilrättsligt ansvar (g) på annat sätt bryter mot någon lag, eller (h) annars innehåller olämpligt innehåll. 

adidas headphones kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter samt följa domstolsbeslut, och därvid lämna ut information som kan avslöja identiteten på någon som bryter mot dessa åtaganden.

 

9. Webbsäkerhet

Du åtar dig att inte bryta mot eller annars försöka kringgå webbplatsens säkerhet, inkluderat att (a) försöka få tillgång till data eller information som inte är avsedd för dig (b) skanna eller testa sårbarheten hos webbplatsen eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan rätt behörighet (c) försöka störa tillgängligheten av webbplatsen, såsom genom att skicka virus, överbelasta eller spamma, eller d) skicka oönskade e-postmeddelanden, kampanjer och / eller reklam för produkter eller tjänster. Brott mot det ovanstående kan leda till civil- och / eller straffrättsligt ansvar. adidas headphones kommer att undersöka inträffade händelser kan involvera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala användare som är involverade i sådana brott. 

Du är också överens om att du inte använder eller försöker använda någon motor, programvara, verktyg, agent eller annan apparat eller mekanism (inkluderat spindlar, robotar, sökrobotar, eller liknande) för att navigera eller söka på denna webbplats annat än via sökmotorer tillgängliga från adidas headphones och andra än vanligt tillgängliga webbläsare från tredje part (t.ex. Netscape Navigator, Microsoft Explorer eller Mozilla Firefox).

 

10. Registrering, konton och lösenord

Du är ansvarig för att skydda dina egna personuppgifter och för att skydda de lösenord eller användarnamn som du använder för att komma åt denna webbplats. Du är ansvarig för alla direkta eller indirekta skador och ansvarar för all aktivitet som utförs på denna webbplats som kan kopplas eller spåras tillbaka till ditt användarnamn eller lösenord. Du är skyldig att omedelbart rapportera ett förlorat eller stulet lösenord eller användarnamn till adidas headphones.

 

1.1 Notiser

När du besöker denna webbplats eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikationer från oss elektroniskt. adidas headphones kommer att kommunicera med dig via e-post och / eller genom att skicka meddelanden på denna webbplats. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som adidas headphones tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

 

1.2 Sekretesspolicy

adidas headphones har åtagit sig att skydda besökarnas integritet på denna webbplats. För information om hur information samlas in, används eller avslöjas av adidas headphones i samband med din användning av denna webbplats, vänligen läs igenom adidas headphones sekretesspolicy.

 

1.3 Inga andra avtal

Bestämmelserna och villkoren i dessa Användarvillkor,adidas headphones Sekretesspolicy och adidas headphones Köpvillkor utgör hela avtalet mellan dig och adidas headphones i samband med användningen av denna webbplats och ersätter eventuella tidigare avtal eller överenskommelser som inte ingår i Användarvillkoren, adidas headphones Sekretesspolicy och adidas headphones Köpvillkor.

 

1.4 Ändringar etc

adidas headphones förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen eller upphöra med webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. adidas headphones förbehåller sig också rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, ändra, justera, lägga till eller ta bort någon del av dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar av dessa Användarvillkor ger att du har accepterat de uppdaterade Användarvillkoren.

 

1.5 Meddelande om överträdelse av immateriell rättighet

adidas headphones tillåter inte aktiviteter på denna webbplats som utgör intrång i andras immateriella rättigheter.

Om du är innehavare till en immateriell rättighet eller annars företräder sådan innehavare och anser att information eller material på denna webbplats utgör ett intrång i sådan rättighet, ber vi dig kontakta adidas headphones. Vänligen lämna vid sådan kontakt följande information: 
•  En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den immateriella rättigheten som påstås ha åsidosatts,
•  En tydlig och kortfattad identifiering av den åberopade immateriella rättigheten,
• Information om det material som påstås utgöra intrång och en beskrivning av var på webbplatsen detsamma återfinns,
•  Information om hur vi ska komma i kontakt med dig.

Din avisering om anspråk som rör överträdelser av upphovsrätten ska skickas till följande adress:

 

Med post:

adidas headphones
Marshall Group AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm
Sweden
E-post: support@adidasheadphones.com

 

Kontakta gärna adidas headphones kundtjänst om du inte har förstått något av föregående villkor eller om du har några frågor eller kommentarer. Du gör det genom att skicka ett e-postmeddelande till support@adidasheadphones.com eller genom att ringa +46 (0)8 410 705 10.